Základná škola s materskou školou Štefanov

Prihlásenie
Utorok 31. 3. 2015

KONZULTAČNÉ HODINY

Konzultačné hodiny pre rodičov:

pondelok – piatok, najmä v čase od 13.00 – 14.00 hod.

Musia byť vopred dohodnuté osobne, alebo

na tel. č. 034/6537 137, 0911/328 101.

Za pochopenie vopred ďakujeme!

Fotogaléria

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefanov
  906 45 Štefanov 329
 • Základná škola: 034/6537137
  Základná škola: 0911 328101
  fax: 034/6537137

  Učtáreň: 034/6542703
  Materská škola: 034/6537013
  Školská jedáleň: 0949 726157

  odhlasovanie obedov: 0949 726157 do 6.45

Novinky

 • Streľba zo vzduchovky

  Na školských majstrovstvách okresu v streľbe zo vzduchovky sa družstvo mladších žiakov - S. Vudi, M, Závodná, L. Čelústka - umiestnilo na 2. mieste. Družstvo starších žiakov - T. Tomašovič, E. Céteni, J. Jurček - obsadilo 5. miesto.

 • Výtvarné súťaže

  Úspechy žiakov vo výtvarných súťažiach:

  Protipožiarna ochrana: S. Longa - ocenená práca

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  V tomto školskom roku nás v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 11. decembra 2014 reprezentovali sestry Lenka a Lucia Burdová. Lenka Burdová sa vo svojej kategórii sa umiestnila na peknom 3. mieste. Blahoželáme!

 • Pytagoriáda

  V decembri sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Úspešní riešitelia:

  J. Beňa, M. Križánková, M. Beňa, M. Novomeský, K. Bučeková, N. Faganová, P. Černý, M. Andel, P. Hejda

 • Školské majstrovstvá v šachu

  Na okresnom kole v Senici naši žiaci získali:

  S. Vyrúbalová, 9. tr. - 2. miesto

  Celý školský tím obsadil 3. miesto.

 • iBobor

  V novembri sa 61 žiakov 3. - 9. ročníka zúčastnilo 8. ročníka informatickej súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. V tomto školskom roku máme veľa úspešných riešiteľov.Tu sú:

  kategória Bobríci: M. Novomeský, E. Cintulová

 • Klasici v komikse

  Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch dňa 20. 9. 2014 vyhlásila výsledky už 5. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Klasici v komikse. Tohtoročnou témou bola Hana Zelinová. Žiaci sa po vlaňajšom 2. mieste plní entuziazmu pustili opäť do práce. Do podoby komiksu sa rozhodli spracovať dielo Hany Zelinovej, ktoré nesie názov Jakubko. Svoju pozornosť upriamili predovšetkým na hlavnú postavu – Jakubka. Po prečítaní tohto epického diela svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do veršovanej podoby, pričom pečať autenticity sa snažili vložiť i prostredníctvom fotografií. Aktérmi týchto fotografií boli samotní žiaci. Takto vznikol originálny a hodnotný komiks_-_Jakubko.pdf, vďaka ktorému žiaci získali 1. miesto.