Základná škola s materskou školou Štefanov

Prihlásenie
Nedeľa 14. 2. 2016

Pripravujeme

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefanov
  906 45 Štefanov 329
 • Základná škola: 034/6537137
  Základná škola: 0911 328101

  E-mail: zsms.stefanov@gmail.com

  fax: 034/6537137

  Učtáreň: 034/6542703
  Materská škola: 034/6537013
  Školská jedáleň: 0949 726157

  odhlasovanie obedov do 6.45

KONZULTAČNÉ HODINY

Konzultačné hodiny pre rodičov:

pondelok – piatok, najmä v čase od 13.00 – 14.00 hod.

Musia byť vopred dohodnuté osobne, alebo

na tel. č. 034/6537 137, 0911/328 101.

Za pochopenie vopred ďakujeme!

Novinky

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na voľbu zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Štefanov, ktorá sa uskutoční dňa       11. 2. 2016 o 16.00 hod. v jedálni.

 • V regionálnej výtvarnej súťaži Farby jesene boli ocenení i naši žiaci:

  Emma Cintulová – 3. miesto

  Kamila Cilíková – 2. miesto

 • V decembri sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Úspešní riešitelia:

  Jakub Beňa, Ladislav Buček, Lucia Burdová, Miroslav Andel, Katarína Bučeková, Marcel Novomeský.

 •  

  V tomto školskom roku nás v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 11. decembra 2015 reprezentovali Lenka Burdová, Lucia Križánková a Zuzana Poláková, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na peknom 2. mieste. Blahoželáme!

 • V čase od 12. do 16. októbra sme sa zapojili do celoslovenského projektu „HOVORME O JEDLE“ a umiestnili sme sa v bronzovom pásme. Cieľom tejto  súťažno-vzdelávacej aktivity bolo vyvolať u detí záujem o budovanie spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.  Na každý deň bola vyhlásená jedna téma.

 • V rámci Dňa zdravej výživy si žiaci 9. ročníka v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pre nás pripravili ochutnávku jedál.

 • Na našej škole má súťaž v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok sme 23. novembra zorganizovali školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 10 recitátorov. Všetci súťažiaci si odniesli sladkú odmenu a diplom. Na okresnom kole budú našu školu reprezentovať títo žiaci: