Základná škola s materskou školou Štefanov

Prihlásenie
Piatok 27. 11. 2015

Pripravujeme

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefanov
  906 45 Štefanov 329
 • Základná škola: 034/6537137
  Základná škola: 0911 328101

  E-mail: zsms.stefanov@gmail.com

  fax: 034/6537137

  Učtáreň: 034/6542703
  Materská škola: 034/6537013
  Školská jedáleň: 0949 726157

  odhlasovanie obedov do 6.45

KONZULTAČNÉ HODINY

Konzultačné hodiny pre rodičov:

pondelok – piatok, najmä v čase od 13.00 – 14.00 hod.

Musia byť vopred dohodnuté osobne, alebo

na tel. č. 034/6537 137, 0911/328 101.

Za pochopenie vopred ďakujeme!

Novinky

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  V rámci Dňa zdravej výživy si žiaci 9. ročníka v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pre nás pripravili ochutnávku jedál.

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Na našej škole má súťaž v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok sme 23. novembra zorganizovali školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 10 recitátorov. Všetci súťažiaci si odniesli sladkú odmenu a diplom. Na okresnom kole budú našu školu reprezentovať títo žiaci:

 • iBobor

  V novembri sa 65 žiakov 3. - 9. ročníka zúčastnilo 9. ročníka informatickej súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. V tomto školskom roku máme týchto úspešných riešiteľov:

 • ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU

  19. 11. 2015 sa konali Školské majstrovstvá okresu Senica žiakov v šachu. Našu školu reprezentoval tím žiakov, ktorí spoločne získali 2. miesto: K. Novomeská, M. Závodná, Z. Závodná, N. Vyrúbalová, V. Vrba a L. Čelústka. V súťaži jednotlivcov si 2. miesto odniesla K. Novomeská s postupom na krajské kolo.

 • PROJEKT – PREDNÁŠKY ABSOLVENTOV NAŠEJ ŠKOLY

  Pre žiakov  8. a 9. ročníka realizujeme prednášky a besedy s našimi bývalými žiakmi, ktorí prezentujú strednú alebo vysokú školu, na ktorej študujú. Žiaci diskutujú o predmetoch, odboroch, ktoré sú na danej škole.

 • ČERVENÉ MAKY

  11. 11. 2015 sme sa zúčastnili spomienkovej slávnosti pri príležitosti 97. výročia ukončenia I. svetovej vojny. Padlým vojakom sme prejavili úctu položením symbolických červených makov k pomníku.

 • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

  Dňa 9. 11. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Spomedzi 16 zúčastnených si prvenstvo vybojovala Martina Križánková, žiačka 9. triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať na Okresnom kole v Senici.